12 d'agost de 2016

ILGA-Europe

Som Com Som és membre actiu i responsable dels informes de revisió d’Andorra de l’ILGA-Europe

Consulta la revisió d’Andorra del 2016 aquí:

https://rainbow-europe.org/

0001

Descripció de l’òrgan europeu ILGA:

ILGA – Europe es tracta d’un grup de defensa de la promoció dels interessos de lesbianes, homosexuals , bisexuals , transsexuals i Intersexuals , a nivell europeu. Entre els seus membres figuren 407 organitzacions de tot Europa. L’Associació gaudeix d’estatus consultiu en el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (ECOSOC) i l’estat de participació en el Consell d’Europa. ILGA-Europe treballa per promoure la igualtat i la no discriminació de les persones LGBTI en l’asil, l’educació, l’ocupació, el dret de família, dret de reunió, crims d’odi, la incitació a l’odi i la salut. Treballa a tot el món per protegir els defensors de drets humans, les persones trans i intersexuals.

L’Associació proporciona fons i la formació dels seus 407 organitzacions membres per maximitzar l’eficiència i l’ús dels recursos per part d’organitzacions LGBTI a la feina cap a l’assoliment dels seus objectius per maximitzar l’impacte del treball d’incidència a nivell europeu i per garantir la sostenibilitat del moviment LGBTI a Europa.

ILGA-Europe treballa amb institucions de la UE, el Consell d’Europa i l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa per promoure la igualtat de pressió i promoció, incloent el suport a l’adopció de la proposta de Directiva de la UE contra la discriminació, que prohibiria la discriminació en l’ motius d’edat, discapacitat, religió o creences i orientació sexual en tots els àmbits de competència de la UE.

També s’usa el litigi estratègic en el Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal Europeu de Justícia per posar fi a la discriminació, mitjançant la identificació de bretxes en les proteccions, encoratjar les organitzacions i individus per desenvolupar processos judicials, i donar suport aquests casos amb recursos legals i escrits amicus curiae.